Sim Lục Quý 2 Đầu Số 09

Sim Lục Quý 2 Đầu Số 09
STT Số sim Mạng Giá bán Loại Đặt mua
1 0979.81.81.81 Viettel 560.000.000 Sim taxi Đặt mua
2 09.6116.5050 Viettel 6.400.000 Sim lặp Đặt mua
3 097.111.4141 Viettel 6.400.000 Sim lặp Đặt mua
4 0961.86.4040 Viettel 1.200.000 Sim lặp Đặt mua
5 0961.31.0202 Viettel 1.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 0971.13.0202 Viettel 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 0971.14.0202 Viettel 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 098.979.4411 Viettel 3.400.000 Sim kép Đặt mua
9 09.6116.7722 Viettel 4.000.000 Sim kép Đặt mua
10 0971.36.0202 Viettel 1.600.000 Sim lặp Đặt mua
11 09.6161.2200 Viettel 3.800.000 Sim kép Đặt mua
12 0961.99.3030 Viettel 2.900.000 Sim lặp Đặt mua
13 097.111.4040 Viettel 4.000.000 Sim lặp Đặt mua
14 0961.85.4040 Viettel 1.200.000 Sim lặp Đặt mua
15 0971.91.0303 Viettel 1.600.000 Sim lặp Đặt mua
16 09.7117.2525 Viettel 7.900.000 Sim lặp Đặt mua
17 0961.60.6600 Viettel 4.000.000 Sim kép Đặt mua
18 097.123.9955 Viettel 5.700.000 Sim kép Đặt mua
19 0971.91.0202 Viettel 1.600.000 Sim lặp Đặt mua
20 0961.44.0303 Viettel 1.600.000 Sim lặp Đặt mua
21 098.123.5050 Viettel 6.400.000 Sim lặp Đặt mua
22 0971.16.0505 Viettel 1.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 0971.20.2200 Viettel 3.800.000 Sim kép Đặt mua
24 0961.98.3030 Viettel 1.700.000 Sim lặp Đặt mua